You are currently browsing the category archive for the ‘Workshop’ category.

Heel Nederland aan de QR Codes! Wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? Dat was de vraag tijdens de open workshop QR Codes.

Wat is de toegevoegde waarde?
Een belangrijke vraag is waarom Nederland überhaupt aan QR Codes moet beginnen. Wat hebben we er met z’n allen aan? Wat voegen ze toe ten opzicht van een SMS shortcode of gewoon de URL van een mobiele website ergens op afgedrurk.

  • QR Codes zijn meer geschikt voor het mobiele internet dan SMS. In vergelijking met SMS bieden QR Codes zonder tussenstap een link naar het mobiele internet. Door een SMS bericht te sturen naar een bepaalde shortcode zou je een speciaal SMS bericht terug kunnen krijgen waarin de link naar een mobiele internet pagina zit die je kan openen. Bij het gebruik van QR Codes is de code direct de link. Niet geheel onbelangrijk, het scannen van de QR Code is kosteloos, het versturen van een SMS bericht niet.
  • QR Codes wekken interesse en nodigen uit;; De drempel om de URL van een mobiele site (http://m.website.nl) op je telefoon in te toetsten is voor veel mensen al zo groot dat ze er niet eens aan beginnen. Dit is toch jammer en de bevorderd de verdere groei van het mobiel internet niet. QR Codes nemen deze drempel weg en maken het gebruik van mobiel internet veel spontaner en impulsiever. Je ziet een QR Codes, pakt je telefoon, scant de code en je zit met op het internet.
    Een QR Code reader is nu nog een aparte applicatie die op de telefoon opgestart moet worden. De volgende stap is dat de reader in de standaard camera-software van de telefoon ingebakken zit zodat het scannen van een QR Code net zo natuurlijk wordt als het maken van een foto.

Wat zijn de drempels?
Een andere cruciale vraag tijdens de workshop was wat de oorzaken zijn dat QR Codes nog niet zijn doorgebroken.
Er is geen gebrek aan QR Code readers. Voor de meeste moderne telefoons is op z’n minst 1 reader te krijgen. Zoals ook bleek tijdens de workshop zijn er ook genoeg praktische cases waarin QR Codes ingezet kunnen worden.
Waar ligt het dan wel aan? Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:

  • Kleine install-base; Om QR Codes te kunnen scannen moeten gebruikers een reader op hun telefoon hebben. Op enkele telefoons na moet deze reader door de gebruiker zelf van het internet gedownload worden en geïnstalleerd worden op de telefoon. Hierdoor is het aantal potentiële gebruikers nog marginaal. Zo lang de gebruikers geen sterke prikkel van buiten hebben om deze installatie stap te ondernemen zal het aantal gebruiker voorlopig ook niet snel groeien.
  • Weinig bereidheid tot investering; De partijen die QR Codes groots kunnen verspreiden wachten af. Ze wachten af omdat het aantal potentiële gebruiker op dit moment dus klein is. Niemand wil/durft te investeren en te risico te nemen. Het is makkelijker (= goedkoper) om af te wachten tot andere partijen geïnvesteerd hebben en het aantal gebruikers gegroeid is om zeker te zijn van succes. Dit is veelal een korte termijn visie want hoeveel is een innovatieve uitstraling waard uitgedrukt in marketingwaarde?

Combineer je de bovenstaande punten dan is er sprake van een fenomeen dat we kennen uit het baanwielrennen, de klassieke sur place. Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden. 1) De viral manier; Er ontstaat vanuit een kleine groep een initiatief die zich als een olievlek verder verspreid. 2) De grote-actie manier; Er komt een grote knal waarmee in een klap heel Nederland bekend is met QR Codes.

Wie heeft er baat bij?

  • Mobiele operators: meer traffic, meer data-abonnementen, snellere adoptie van mobiel internet.
  • Uitgevers: tijdschriften, kranten, magazines 2.0! De ultieme versmelting van offline en online content.
  • Content / creatie partijen: volop kansen voor nieuwe mobiele concepten.
  • De gebruiker: gemak, eenvoud en snelheid.

QR Codes ecosystem

Hoe komen we uit deze sur place?
De conclusie van de avond was dat iedereen de handen in een zou moet slaan. Als alle belanghebbende partijen investeren voor het hogere doel dan halen ze er zelf het snelst voordeel uit. Het klinkt simpel maar in de praktijk zal het nog genoeg voeten in de aarde hebben.

Hoe nu verder?
De workshop heeft in ieder geval momentum gecreëerd. De komende weken gaan we met een aantal deelnemers van de workshop een concrete roadmap uitwerken om een landelijke QR Code campagne te realiseren in Q2 2008. Binnenkort volgt meer nieuws hierover maar denk je hier een bijdrage aan te kunnen leveren dan horen we graag van je!
Voor nu is het belangrijk om niet te veel luchtkastelen en toekomstscenario’s te schetsten maar hele concrete en praktische cases aan te reiken die morgen uitgerold kunnen worden.

De tipping point?
Hebben we met deze workshop de tipping point gecreëerd? Nee, dat nog niet maar er is in ieder geval weer meer beweging gekomen in de Nederlandse QR Code wereld.

Verslag van de avond
Voor de volledigheid volgt hier ook nog een beknopt verslag van de avond zelf.
De workshop was verdeeld in de onderdelen: horen, zien, doen en reageren.
Het onderdeel horen was een beknopte introductie van QR Codes. Waarbij we ook onze visie hebben gegeven over “waar het geld zit” en hoe anderen hier tegen aan kijken.

De introductie van het QR Codes ecosysteem model was de aftrap van het onderdeel zien. Dit model geeft volgens ons een goed beeld van de aspecten die een rol spelen als met QR Codes aan de slag gaat. Aan de hand van enkele beelden hebben we de deelnemers voorbeelden gegeven uit het model. Zien werd afgesloten met de stelling dat we ondertussen wel weten welke technologie we willen gebruiken, de “hoe” vraag. De grote uitdaging zit hem in het vinden van het antwoord op de “wat gaan we er mee doen” vraag?

Een workshop doet z’n naam geen recht aan als er geen interactief onderdeel in zit. In deze workshop was dat niet anders. De deelnemers gingen in het onderdeel doen in twee groepen uit elkaar. De uitdaging was om (op z’n minst) 3 realistische cases uit te werken die we binnen afzienbare tijd in Nederland zouden kunnen verwachten. Hierbij werd het ecosysteem model als hulpmiddel gebruikt. Na 45 minuten kwam de groepen weer bij elkaar en was het tijd om te reageren op de uitgewerkte cases. De workshop werd afgesloten met een de vraag aan de deelnemers wat nu de belangrijkste conclusies waren en de vraag hoe nu verder.

Geïnspireerd door het live verslag via ustream.tv van marlooz op de afgelopen Mobile Monday hebben we de workshop ook realtime gestreamt voor de mensen thuis.